малын бутлах ясны ургамал байгуулах үйл явцыг харуулах