каолин үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил