нунтаглах өнгөлгөө хийхэд шаардлагатай pp-г хэрэглэнэ