бутлуурт бутлуурт цохилтот өөрчлөлтийг бутлуурт оруулсан болно