дэлхийн хэмжээнд төмрийн хүдэр нийлүүлэгч нийлүүлэгч