нүүрстөрөгчтэй нүүрстөрөгчийг тоног төхөөрөмж ашиглана