нүүрсний бутлагч машин ба түүний дагалдах хэрэгсэл