хөдөлгөөнт бутлуур хэрэглэгчийн тохиолдолд танилцуулах