нүүрсний бэлтгэлд ашиглах туузан дамжуулагчийг хэрэглэх