далд уурхайн цөмийн бүрхүүл худалдан авагчид европт