цооногийн механик инженерүүдэд зориулсан цементийн ажлууд