нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмж байнга хохирол учруулдаг