газар тариалангийн тоног төхөөрөмжийг ашиглалтанд оруулдаг компаниуд