төмрийн хүдрийн янз бүрийн хэлбэр түүний химийн шинж чанарл томъёо