дээд зэрэглэлийн элементүүдийн хамгийн том бутлуур