нарийн багасгах бутлах тоног төхөөрөмж нь энгийн жижиг