уул уурхайн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг зураг төсөл боловсруулах