нээлттэй нүүрсний уурхайн тоног төхөөрөмжийн төрөл