доломит боловсруулах тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгч