уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг эргүүлэн худалдан авах