уушгийг бутлахад ямар тоног төхөөрөмж шаардлагатай вэ