газар тариалангийн талбай дээр элсэн ялалтын үр нөлөө