агуулах овоолго нь тусгаарлах конвейерээс зайлсхийх