бөмбөгийг тээрэмдэх явцад тохиолдох өөр өөр нөхцөл байдал