нигерийн уул уурхайн компанид ямар шаардлага тавьдаг вэ