бутлагчийн алхны зайлуулах төхөөрөмжийн гидравлик нэгж