рэймонд тээрэмд хөрөнгө оруулалтын зардал нь энэтхэг