борлуулах зориулалттай хуучин үйлдвэрийн бүрэн үйлдвэр