түрээслэх алтны галанд зориулагдсан уул уурхайн тоног төхөөрөмж