үйлдвэрлэлийн технологи ашиглан үнэгүй татаж авах энэтхэг