хамгийн шилдэг бөмбөг үйлдвэрлэх системийг хэрхэн суулгах талаар